Kutak za roditelje :: Pikolin

Pravilnik akcije “OPRAVI NAKUP IN OSVOJI SCOOT”

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator akcije je Pikolin d.o.o., Mariborska cesta 87, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).

2. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Akcija igra poteka od 18.12.2022 do vključno 28.12.2022.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri:

 • Opravljen nakup na spletni strani www.pikolin.si v višini najmanj 50 EUR v času od 18.11.2022 do 28.11.2022.
 • Če je nagrajenec nagradne igre »Opravi nakup in osvoji Scoot« opravil nakup izdelka Scoot&Ride v času od 18.11.2022 do 28.11.2022 v spletni trgovini www.pikolin.si in na žrebanju osvoji enako nagrado, se mu kupnina vrne v obliki dobropisa, ki velja do 31.12.2022.
 • Posameznik lahko, v primeru, da opravi več nakupov v času trajanja nagradne igre, sodeluje večkrat – z različnimi računi.

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni ali njihovi ožji družinski člani.

3. člen: PREKLIC SODELOVANJA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in splošne pogoje spletnega nakupa na spletni strani www.pikolin.si.

4. člen: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

 • 10x skiro Scoot&Ride po izbiri izžrebanca (na izbiro modeli Highwaykick 1, Highwaykick3 in Highwaykick 5).

5. člen: IZBOR NAGRAJENCEV

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad.

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanja nagrad bo potekalo najkasneje 09.12.2022 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

6. člen: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob opravljenem nakupu na spletni strani www.pikolin.si.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja, na Facebook  in instragram strani ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.pikolin.si in na družbenih omrežjih podjetja Pikolin najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

9. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.

10. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetje Pikolin d.o.o. moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@pikolin.si ali po pošti na Pikolin d.o.o., Mariborska cesta 87, 3000 Celje. Nagradna igra traja od 18. do 28.11.2022.”

 

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 •      izvedbo nagradne igre v vseh vidiki
 •     obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagra
 •     objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 •     lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 •     lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 •     lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre
 •     lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
 •    lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 •     lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

11. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

12. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

13. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@pikolin.si.

 

 

5 idej za darilo za BABY SHOWER

7.11.2022

Se bliža baby shower in ne veste kaj podariti? Poleg dobre hrane in praznične dekoracije zagotovo k temu lepemu dogodku sodijo tudi čudovita darila. Z veseljem vam pomagamo z nekaj zamislimi.

1. predlog

Spominska škatla (memory box). Vse spomine na dojenčkovo otroštvo lahko ohranite v škatli za spomine. Lepo darilo za mamo in otroka. Tako starši kot otroci bodo radi odkrivali vse te spomine in zaklade, shranjene v tej osupljivi škatli.

2. predlog

Tetra pleničke. Nekaj, česar bodoča mamica ne more imeti nikoli dovolj! Nepogrešljiv artikel, ki ga lahko uporabite za najrazličnejše namene. Za zavijanje, povijanje, pokrivanje, podiranje kupčka,...

3. predlog

Lesen igralni lok. Dojenčki obožujejo telovadnico! Spodbuja dojenčka, da se dotika in odkriva različne igrače. Prav tako spodbuja koordinacijo rok in oči ter stimulira čute. Čudovito darilo, ki se bo lepo podalo v vsako dnevno ali otroško sobo.

4. predlog

Darilni paket Little Dutch. Darilni paket vsebuje izbor naših najljubših mehkih igračk iz kolekcije Little Goose, ki se lahko stisnejo, objamejo in so izvrstne za igro. Izredno mehka plišasta ninica je čudovita, mehka in vam nudi udobje med spanjem. H kompletu je dodana tudi Little Goose ropotuljica, ki spodbuja koordinacijo rok-oči. Hkrati pa je tudi grizalo. Vsi 3 predmeti so pakirani v čudovito darilno škatlo.

Little Dutch darilni paket - Little Goose

5. predlog

Darilni bon. Še vedno mislite, da je težko kupiti darilo ali želite, da si mamica kaj izbere sama? Potem bi rekli, da je darilni bon vedno dobra ideja! 

Lep baby shower vam želi ekipa Pikolin

Ljuljačke za bebe 4moms MamaRoo & RockaRoo besplatna sigurnosna nadogradnja

18/08/2022

4moms nudi svim kupcima i korisnicima 4moms ljuljački (mamaRoo i rockaRoo) besplatnu sigurnosnu nadogradnju kako bi proizvod š bio još bolji. s najnovijimš međunarodnim standardima. Svi koji zatraže besplatno dobivaju posebnu sigurnosnu kopču kojom možete prerezati sigurnosni remen koji inače slobodno visi ispod ljuljačke.

Korištenje 4moms proizvoda također je bez odgovarajuću sigurnosnu nadogradnju i možete ga bezbrižno nastaviti koristiti, ali ipak savjetujemo da naručite dodatnu sigurnosnu kopču. ili rockaRoo) nije u upotrebi. Naime, kada je dijete u ljuljački, remen ne visi slobodno kao što je prikazano na slici 1 u nastavku, već je u položaju kao što je prikazano na slici 2.

Z i korištenjem dodatne sigurnosne kopče, sigurnosni remen će uvijek biti u položaju kao što je prikazano na slici 2 (neće slobodno visjeti).  

Sigurnosna nadogradnja provodi se isključivo kada se proizvod fizički ne koristi.

Sigurnosna nadogradnja dostupna je za MamaRoo modele ljuljački 4M-005, 1026 i 1037 i sve RockaRoo ljuljačke (š broj modela 4M-012). Šbroj modela nalazi se utisnut na donjoj strani baze.

Sigurnosno upozorenje:

Čuvajte proizvod kada se ne koristi izvan dohvata bebe, pogotovo ako slobodno puže po prostoriji u kojoj se nalazi dječja ljuljačka 4moms mamaroo. Beba koja puže mogla bi se zapetljati u viseće trake, što predstavlja opasnost od davljenja.

Dodatne informacije i pojašnjenja:

Za sva dodatna pojašnjenja možete se obratiti direktni uvoznik i distributer:

MiniMe d.o.o.

Tbilisijska ulica 59

1000 Ljubljana

Kontakt telefon: 041 760 900

Adresa e-pošte: info@minime.si

NARUDŽBA SIGURNOSNE KOPČE :

Dodatnu sigurnosnu kopču možete naručiti:

Za naručivanje dodatne sigurnosne kopče, javite nam:  

 • Ime i prezime
 • Adresa za dostavu
 • Kontakt telefon šbroj
 • Šbroj proizvoda (što nalazi se i gdje se nalazi možete pronaći pod ČESTI PITANJE I ODGOVORI)
  ČESTA PITANJA I ODGOVORI: 
  1.      Koji su 4moms proizvodi uključeni u ovu nadogradnju? 

MamaRoo Swing (modeli 4M-005, 1026 i 1037) i RockaRoo Swing (šbroj modela 4M-012) ispunjavaju uvjete za besplatnu nadogradnju (pojednostavljeno : sve mamaRoo i rockaRoo ljuljačke).

4moms krevetić za spavanje nije uključen u nadogradnju.

2.       Gdje mogu pronaći šbroj modela?

broj modela je utisnut na donjoj strani baze proizvoda kao što je prikazano na slikama ispod.

1 .       lokacija broja modela za 4moms mamaRoo

2.       šlokacija broja modela za 4moms rockaRoo

3.       Zašto se zapravo provodi sigurnosna nadogradnja?

Kada se ljuljačka ne koristi (odnosno u njoj nema djeteta), sigurnosne trake mogu slobodno visjeti ispod sjedala. Ako imate ljuljačku na podu, bebe koje pužu mogle bi se zapetljati u viseće trake, što potencijalno predstavlja opasnost od davljenja.

Iz tog razloga, potičemo sve korisnike ljuljačke 4moms da nadograde svoj proizvod radi sigurnosti i na ovaj način spriječite da sigurnosne trake slobodno vise ispod proizvoda. Sigurnosna nadogradnja je brzo i jednostavno rješenje za sprječavanje da trake slobodno vise ispod ljuljačke kada se ne koristi.

4.       Prodaju li trgovci proizvode sa ili bez sigurnosne kopče?

Besplatna sigurnosna nadogradnja dostupna je od 16. 8. 2022. nadalje.

Ako ste proizvod kupili nakon ovoga datuma, zatim provjerite postoji li na šdonjem dijelu proizvoda posebna naljepnica s natpisom »proizvod sadrži sigurnosnu kopču«.

Ako proizvod ima odgovarajuću oznaku, tada je sigurnosna kopča već uključena u osnovni paket. Ukoliko ste proizvod kupili prije 16.08.2022., ili niste pronašli predmetnu naljepnicu na kuhalu za vodu, možete nas kontaktirati i mi ćemo Vam besplatno poslati predmetnu sigurnosnu kopču.

Dodatnu sigurnosnu kopču možete naručiti telefonom na: 041 760 900 ili mailom:

info@minime.si

Proizvod je u skladu sa svim sigurnosnim standardima čak i bez relevantne dodatne sigurnosne kopče, tako da trgovci mogu prodavati proizvod čak i ako u njemu nema dodatne sigurnosne kopče. Na zahtjev kupca isporučuje se ova dodatna kopča.

Kao 4moms, nastojimo osigurati da svi proizvodi budu opremljeni dodatnim sigurnosnim kopčama što je prije moguće.

5 .       Što ako sam kupio svoj MamaRoo ili RockaRoo iz druge ruke?

Ako ste kupili svoj MamaRoo ili RockaRoo iz druge ruke, savjetujemo vam da provjerite dolazi li uz proizvod dodatnu sigurnosnu kopču. Ukoliko nije dostupna, onda imate pravo na nju i možete je naručiti direktno od tvrtke MiniMe d.o.o., koja je ovlašteni uvoznik i distributer u vašoj zemlji.

Dodatnu sigurnosnu kopču možete naručiti putem telefonom na: 041 760 900 ili putem e-maila: info@minime.si

6.       Koliko će vremena trebati da dobijem dodatnu sigurnosnu kopču?

Sigurnosnu kopču ćete dobiti za otprilike 30 dana od datuma narudžbe. Sigurnosne kopče bit će dostupne od 23. 8. 2022. nadalje. 

7.       Je li dodatna sigurnosna kopča besplatna?

Da. Dodatna sigurnosna kopča je potpuno besplatna. Tvrtka MiniMe d.o.o. nakon primitka narudžbe, ista će Vam biti besplatno poslana na navedenu adresu.

Dodatna sigurnosna nadogradnja za Vas ne predstavlja nikakav trošak.

8.       Kako mogu postaviti dodatnu sigurnosnu kopču na svoju ljuljačku 4moms (mamaRoo ili rockaRoo)? 

Kada naručite dodatnu sigurnosnu kopču, upute za montažu ćete dobiti putem e-pošte. Upute su također dostupne na sljedećim poveznicama (video upute na engleskom)

Mamaroo: https://www.youtube.com/watch?v=PgSi3WCrq0A

Rockaroo: https://www.youtube.com/watch?v=_Tcx_Twk-JM

Preporučamo da se dodatna sigurnosna kopča ugradi na sve 4moms proizvodi.

10.   Ako ne želim nadograditi svoju ljuljačku 4moms radi dodatne sigurnosti, mogu li vratiti proizvod i zatražiti povrat novca (tražim stvarnu pogrešku)?

Svim kupcima ili korisnicima 4moms dječje ljuljačke (mamaRoo i rockaRoo) nudimo besplatnu sigurnosnu nadogradnju. Nadogradnja ne utječe na osnovni rad proizvoda, a čak i bez odgovarajuće nadogradnje uporaba proizvoda je potpuno sigurna i usklađena sa svim sigurnosnim standardima važećim u EU. Radi se o preventivnoj mjeri od strane 4moms, jer želimo dodatno poboljšati sigurnost korištenja naših proizvoda.

Zbog problema ne možete vratiti proizvod ili zatražiti povrat novca.

11.   Imam nekoliko 4moms ljuljački. Mogu li naručiti više od jedne dodatne sigurnosne kopče?

Da. Ako imate nekoliko 4moms ljuljački, možete naručiti nekoliko dodatnih sigurnosnih kopči.
Ljeto s najprozračnijim materijalima

1.08.2022.

Često nas pitaju kako se najbolje odjenuti za ljetne vrućine, pa evo naših najbolji savjeti za spavanje ljeti.

1. Odjenite se prikladno vremenu 
Bez obzira na godišnje doba, slojevi su ključni! Nosiljka ili sling djeluju kao jedan sloj odjeće, stoga je važno da vi i vaši beba lagano odjevena kada koristi nosiljku. Tkanine od prirodnih vlakana poput bambusa, pamuka ili lana najbrže se suše i najbolje propuštaju zrak. I ne zaboravite suncobran i šešir! Ako steš beba ne voli nositi svoj šešir, nošenje šešira sa širokim obodom može pomoći da beba ostane zasjenjena, a Ergobaby nosiljke (osim Embrace i Aerloom) imaju ugrađenu kapuljaču (sklopivu u otvoreni džep ili džep s patentnim zatvaračem izvan nosača). Kapuljača se može pričvrstiti na jednu ili obje trake radi fleksibilnosti. Kada koristite kapuljaču i kapu, uvijek trebate osigurati da dijete ima dovoljan protok zraka, da su mu dišni putovi slobodni i da osoba koja nosi dijete može cijelo vrijeme vidjeti cijelo djetetovo lice (osobito usta i nos).

2. Odaberite pravu nosiljku

Naša nosiljka koja najviše diše je Omni Breeze:  Maksimalni protok zraka kombinira maksimalnu udobnost s našom nosiljkom Omni Breeze je nosiljka za sve položaje s najvišom razinom prozračnosti na Trgovina. Izrađen je od inovativne mrežaste tkanine SoftFlex™ Mrežica koja osigurava vrhunski protok zraka, tako da i odrasli i djeca ostaju suhi cijeli dan. Ventilirane podstavljene naramenice i lumbalna potpora s otvorima za zrak pružaju dodatnu udobnost onima koji nose djecu.

SoftFlex mrežasta tkanina za maksimalan protok zraka također je dostupna u našoj nosiljci Adapt, koja je dizajnirana za cjelodnevnu udobnost i suhoću za starije osobe i bebu u troje spavanja pozicije.  


Ljeto

27.6.2022 

Ljeto je stiglo! Nadamo se da već uživate negdje na moru. Svi oni koji uskoro idete na more vjerojatno ćete pronaći ovaj 'prilog' s naše strane pomoći, ili će vas on potaknuti da učinite nešto za vas. picolinček / pikolinka še trebaju učiniti blagdane što zabavnijim. Kupaći kostimi Little Dutcha definitivno su najveći HIT ove godine. Lijep dizajn i pristupačna cijena sve su nas razveselili. U ponudi su kupaći kostimi sa i bez dugih rukava, gaćice za djevojčice i dječake. Svi su izrađeni od materijala s UV zaštitom. Ovdje su še pončo, koji su nevjerojatno mekani i ugodni na dodir . Pončo će se pobrinuti da djetetu nakon kupanja bude udobno i toplo. Pobrinuli su se i za igru na plaži. Za zabavu će se pobrinuti Setovi igara za plažu. Ne smijemo zaboraviti na sunčane naočale. Za to će se pobrinuti Izipizi otroška sunčane naočale. Recimo da se u kolekciji nalaze i naočale za mamu i tatu. U Pikolinu imamo i kreme za sunčanje dva poznata brenda. Linea MammaBaby i Naïf. Šešire su osigurali Liewood i Elodie. Kako bi sve bilo uredno posloženo i spremno za plažu, evo  Mommy Bag i Family Bag. Ugodan odmor želi vam Pikolin tim 

› Više

Povlačenje proizvoda od silikonske dude Frigg

13/12/2021 

Silikonske dude varalice FRIGG Primili smo pismo od FRIGG Production ApS iz Danske u vezi s povlačenje proizvoda: Frigg silikonska duda. Identificiran je potencijalni sigurnosni problem povezan s mogućnošću pucanja dude. Duda se potencijalno može potpuno odvojiti od ruba dude i predstavljati opasnost za bebu. Odmah smo prestali prodavati proizvod. Ukoliko imate gore navedeni proizvod, molimo Vas da ga ODMAH prestanete koristiti i vratite ga u našu Pikolin trgovinu ili nam ga pošaljite. adresa Pikolin, Mariborska cesta 87, 3000 Celje s priloženim računom ili vašim podacima.

Za više informacija možete nas kontaktirati na info@pikolin.si.

Froddo: obuća s tradicijom! Za sretnu, zdravu i sigurnu budućnost!

29.10.2021.

Našim mališanima želimo sretno djetinjstvo u zdravoj obući i da se grade svoju budućnost sigurnim i nesmetanim koracima. S više od 70 godina tradicije stvaramo individualnu, autentičnu i održivu obuću. Paleta boja bogatih zemljanih tonova odražava fascinaciju prošlošću, dok prisutnost žute, fuksije i crvene, uz povremena putovanja u galaksiju, interpretirana kroz uzorke zvijezda, svjetlucanja i metalnih tonova, zrači energijom uličnih trendova.< /p>

Za kolekciju je karakteristična udobnost inspirirana mekim prirodnim materijalima s naglaskom na funkcionalnost, prilagodljivost, praktičnost i dizajn koji štiti dječja stopala i čuva okoliš. Izbor materijala i inovativni elementi stvaraju futurističko iskustvo puno entuzijazma, sigurnosti i želje za igrom.Standardna kolekcija Froddo u veličinama od 17 do 42 i veličinama od S do L ima različite funkcije prilagođene svim tipovima stopala, u linijama za &scaron ;olo i vrtić, luka i slobodno vrijeme i posebne prilike.

Novi BAREFOOT modeli pružaju vrhunsku udobnost i slobodu kretanja. Ultra lagane, široke i prozračne cipele imaju podstavu od prirodne kože bez kroma i gumeni potplat, a odlikuje ih velika fleksibilnost i iznimna mekoća. Izrađene su od pažljivo odabrane prirodne kože terracare® najviše kvalitete. Barefoot modeli opremljeni su ravnim antibakterijskim uloškom koji se može izvaditi, dok su zimski modeli opremljeni s tri vrste podstave – vunena, topla tekstilna i krznena postava. Novost su gležnjače s vodootpornim velurom. Širši prednji dio omogućuje slobodno kretanje prstiju. Cipele oponašaju bosonogo hodanje i na taj način osiguravaju prirodan i zdrav razvoj stopala. U ovim cipelama djeca osjećaju tlo pod nogama.

Svako je dijete, kao i svaka noga, drugačija pa pojedine modele obogaćujemo dodatnim, lako izmjenjivim kožnim antibakterijskim uloškom, tako da jedna cipela ima dva širis. Dodatni umetak regulira prostor u cipeli.Za uživanje na otvorenom u svim vremenskim uvjetima, stvorili smo savršenu vodoodbojnu kolekciju koja osigurava vrhunsku zabavu i čuva vasš ali stopala su potpuno suha. Super savitljive cipele idealne su za zimske dane. Nekoliko čičak traka, elastični umeci i vezice omogućuju savršeno pristajanje, a topla podstava od vune, krzna i tekstila grije stopala u hladnim zimskim danima. Vrhunsku zimsku obuću karakterizira uzbudljiva vodootporna i vodoodbojna tehnologija.

Autor: mjug za Frodo

Prijevod: Pikolin tim

Više

Upoznajte Little Dutch dolls!

26.8.2021 

Već poznajete 5 prijatelja? Ove mekane lutke vole jedna drugu i jedva čekaju igrati se s vama! Pet prijatelja zajedno dijele mnoge avanture i jedva čekaju da vam se pridruže u vašoj. Dopustite da vam ih predstavimo!

JIM 
Jim je pravi avanturist. Voli izlaziti s prijateljima, jer se radije igra vani. Kad se vrati kući nakon istraživanja kraja, odjeća mu je uvijek prekrivena blatom. A u njegovim džepovima naći ćete sve blago koje je pronašao tog dana. Prekrasno lišće koje je vijorilo s drveća, š klinovi s plaže i posebno kamenje u svim bojama i oblicima. Jedva čeka da vam ih pokaže! Jeste li spremni za avanturu s Jimom?

ROSA 
Rosa voli dijeliti zagrljaje i igrati se. Pustite glazbu i ona će vam ponosno pokazati svoju piruetu. Njezin sretan smijeh odzvanjat će cijelom kućom dok se okreće. Nakon školskog dana voli popiti šalicu čaja s pistaćima sa svojim najboljim prijateljicama. Hoćete li se pridružiti Rosinoj čajanki? 

JULIA 
Julia je pravi sanjar, puna kreativnosti. U školi voli puno piti, ali se više voli smijati. Izrađuje najljepše proizvode sa svim duginim bojama. Omiljena boja joj je zelena, što se vidi i po odjeći. Julia je definitivno cool djevojka! Ne boji se zaprljati ruke. Može li Julia doći i slikati s vama?

EVI 
Evi ima beskrajnu maštu. Zato voli smišljati predstave. Po mogućnosti zajedno s prijateljima. Igrajte se i pretvarajte se da ste mama i tata ili se pretvarajte da vodite trgovinu, to je ono što Evi najviše voli. On može biti sve što sanja. Ponekad se čak igra vatrogasca i gasi sve požare na ulici. Želiš li se igrati s Evom?

SOFIJA 
Sophia je tu za tebe kad trebaš prijatelja. Kad se malo umorišiš, zna je stisnutiš za ruke. A najbolje te zagrli neposredno prije spavanja. Njezin ljupki majmun nikad ne odmiče od nje, a njezin će vam smijeh sigurno izmamiti osmijeh na lice. Zajedno ste jaki! Hoćeš li uzeti Sofiju za ruku?

› Više

7 načina korištenja pelena za presvlačenje 

9.1.2020. 

Pelene za presvlačenje, koje se nazivaju i tetra pelene, nezamjenjive su kad je u kući beba. Koristi se u razne svrhe i današnje majke ne mogu zamisliti da nije dio obvezne opreme za novorođenče. 

1 - povijanje 
Ovo je prva namjena.mijenjanje pelena. Ako imateš beba nemiran san, svakako je dobro pokušati ga previti. To će držati njegove ruke uz tijelo, stvarajući osjećaj sigurnosti koji mu je poznat dok je bio u maternici. Nekontrolirani pokreti više ga neće ometati tijekom spavanja. 

2 – dodatak za dojenje 
Želite li pokriti svoje dijete dok doji i pružiti mu osjećaj sigurnosti i mirnog okruženja? Zavucite kraj pelene ispod naramenice grudnjaka i zamotajte/pokrijte bebu. To stvara mirno i ugodno okruženje za vašeg mališana. Muslinske pelene imaju dobru propusnost zraka, što vam omogućuje da bez straha pokrijete bebu. 

3 – kada razbijate hrpu

Nakon hranjenja, stavite pelenu preko ramena. Tako ćete svoju odjeću zaštititi od 'prolijevanja'. ili prije rušenja hrpe. Treba li još nešto dodati?

4 – poput ručnika 
Muslinska pelena je prekrasno mekana i jako upija. Nakon kupanja nema ništa ugodnije nego posipati bebu ovom pelenom umjesto običnim ručnikom. 

5 – kao posteljinu
Prekrijte madrac pelenom i stavite je pod bebinu glavu. Udobno i ugodno. 

6 - zaštita od sunca 
Idete li u lijepu šetnju? Postavite ili pričvrstite tetra ili muslinsku pelenu na krov dječjih kolica. (savjet: možete pričvrstiti š štipaljkama). I još jedna prednost: smanjuje podražaje iz okoline, čime smiruje bebu i potiče je na san. Propusnost zraka tkanine sprječava vaš beba pregrijana. Obavezno ostavite otvor za ulazak svježeg zraka. Ili zavežite pelenu za ručku. 

7 - u pokretu 
Savjet od Little Dutcha: pobrinite se da uvijek imate jednu ili dvije pelene pri presvlačenju torbu kad izađeš. Iz higijenskih razloga preporučamo da na podlogu za presvlačenje bebe stavite tetra pelenu u javnosti. Ali lako ga možete rasklopiti i vaš beba će imati svoje igrešako! Tim Pikolin 

Više

Povlačenje proizvoda Mushie - zdjela i tanjur za grickalice

28.07.2021.

Silikonska usisna ploča Mushie, bar kod: 0810052460536 & ; Silikonska šalica za grickalice Mushie, bar kod: 0810052461441 Otkrili smo potencijalni sigurnosni problem koji je otkriven laboratorijskom analizom - dokazan je visok udio hlapivih organskih spojeva (1,6%).

Prodaja proizvoda je odmah zaustavljeno. Ukoliko imate gore navedeni proizvod, molimo Vas da ga vratite u našu Pikolin trgovinu. Pošaljite nam proizvode natrag.

Za više informacija možete nas kontaktirati na info@pikolin.si.

UppaBaby Vista 

13/1/2020 Kada smo saznali da očekujemo jedno dijete, treće po redu i s tako malom razlikom u godinama, jedna od prvih stvari koje sam počela razmišljam o kupnji novih kolica. Kolica koja bi nam olakšala šetnje i svakodnevne poslove. Počeo sam s pregledavanjem i recenziranjem kolica koja nude 2 djece za vožnju u isto vrijeme. Imaju i mogućnost prikolice za najstarije dijete. Od raznovrsne ponude najviše su me privukla kolica Uppababy Vista. Nakon razgovora s partnerom i izvrsne ponude 4 u 1 iz trgovina Pikolin i Mini me, preostalo je još samo odabrati boju! 

Naš Paket 4 u 1 sastoji se od: 

 • košare za bebu, lijepo prostrane i udobne s madracem koji se može skinuti i perivom navlakom. Može se ukloniti jednom rukom – jednim klikom, što se pokazalo vrlo praktičnim kada beba zaspi u šetnji. Jedan od rijetkih, ako ne i jedini, namijenjen sigurnom bebinom spavanju i može zamijeniti krevetić na izletima, putovanjima i posjetima. Moguća kupnja i postolja! S produljenim krovom za ugodan hlad.Dva sjedala u lijevo s mogućnošću okretanja sjedala u smjeru vožnje ili obrnuto. Nekoliko mogućih nagiba. S produljenim krovom koji pruža zaštitu od sunca sa zaštitnim faktorom 50. MESA školjka s Isofix bazom sa SMARTsecure tehnologijom, što znači da je baza digitalna i vrlo laka za razumijevanje. Zeleni i crveni indikatori koji označavaju ispravnu ili neispravnu ugradnju i sustav samozateznog remena. Sama montaža sjedalice je vrlo brza i jednostavna. A vožnja je ugodna i sigurna, jer ste 100% sigurni da je sjedalica ispravno postavljena. Krov koji se može razvući je također vrlo praktičan, pogotovo kada tijekom vožnje sije sunce! 

Naravno, u kompletu je i okvir s košarom za kupovinu koja je prilično prostrana. Svako sjedalo i košara imaju svoju kišnu navlaku i navlaku protiv insekata, bez nadoplate, već uključeno u cijenu! Uz nadoplatu je moguće dobiti i Piggy board odn prikolica koja omogućuje vožnju trećeg djeteta. Naš Elmas se u šetnji brzo požali da ga bole noge… S trailerom, njegovim mukama sada je kraj! Međutim, potrebno je kupiti i donje i gornje adaptere koji omogućuju ugradnju sjedalica i košara. Uz Vista kolica moguće je nekoliko kombinacija. Za blizance – 2 korpešari 2 sjedala, za djecu s malom razlikom u godinama… Za savjet bih vas uputila u trgovinu Pikolin gdje će vam sastaviti kombinaciju prema vašim potrebama. 

Kolica koristimo nekoliko mjeseci i pokazala su se pouzdana i pouzdana sef. Moram priznati da sam bila malo skeptična kako će izdržati svu ovu težinu… Ali isprobano, drži se. Beba u kolicima, dvogodišnjak u nosiljci i četverogodišnjak pored njega. Plus obavezna prtljaga ispod u košari. Nema problema. Preko rubnjaka, ali i na neravnijoj podlozi s kamenčićima. Kod dubljeg pijeska, koji se obično nagomilava na dječjim igralištima, to je teže, zbog njegove težine. Iako se kroz takav pijesak jedva provlači s kišobranom. Veličina kolica je relativno ok, s obzirom na broj sjedala. Mogu biti duža od prosječnih kolica, ali standardne širine. Vrlo je važno da se može kontrolirati i da se ručka može produžiti ili već režemo jednom rukom. Košara i školjka se mogu ukloniti jednim potezom i jednom rukom. I kao stariš vrlo ste zahvalni ako možete nešto učinitiš samo jednom rukom, jer druga je inače uvijek zaokupljena malim vragovima! Prikolica se također brzo i jednostavno sklapa kada se ne koristi i spušta kada je ponovno potrebna. Pozitivno iskustvo. Zadovoljan kupnjom i preporuka! 

Hvala Pikolin shopu i Mini me! 

Autor: All Things Pretty 

› Više

Postanite Easywalker AMBASADOR - dječja kolica Harvey2 mogu biti vaša!

7.10.2019 

Postanite Easywalker AMBASADOR - Harvey2 dječja kolica mogu budi tvoj! Pikolin tim uvijek je u potrazi za zanimljivim i novim suradnjama. Ovaj put tražimo sretnu trudnicu ili ponosna mama koja želi postati ambasadorica najboljih dječjih kolica na našem tržištu Easywalker Harvey2. Elegantna, lagana, upravljiva i kompaktna kolica uz malo sreće mogu biti VAŠA! Harvey2 su kolica koja rastu s vašom obitelji jer omogućavaju vožnju blizanaca, dvoje djece različitih dobnih skupina te dodatnu "buggy board" stalna ploča za najstarijeg člana vaše obitelji. Dizajnirana su za starije osobe koje cijene funkcionalnost, autentičan dizajn i kvalitetne tkanine te praktičnost kolica. 

Dobitnik najbolje ocjene (9,2/10) od najstrožih provizije za web stranice – staršev korisnici. Dokle god želiš postanite ponosni vlasnik kolica Easywalker Harvey2 i imajteš Volim društvene mreže, ne oklijevajte i prijavite se. Ono što moraš čini? Pronađi objavu na našem IG (@pikolinshop) ili FB (Pikolin) profilu, komentiraj na slici zašto si TI pravi ambasador kolica i tagiraj ili podijeli objavu sa svojim prijateljima. Koje pogodnosti očekuju Harvey2 ambasadora: 

 • Potpuno nova kolica Harvey2 ćeš primljeno u trajno vlasništvo bez naknade, boja će bitiš sama izabrala. 
 • Pridružit će seš Easywalker obitelji zadovoljnih korisnika kolica Harvey2 
 • Objava bloga / fotografija na našim&scaron društvenim mrežama 
 • Prepoznatljivost, druženje i upoznavanje novih ljudi 
 • Postali smo Pikolinov član obitelji zadovoljnih korisnika i dobili dodatne pogodnosti od drugih brendova u našoj distribucijskoj mreži. 

Što očekujemo od budućeg Harvey2 ambasadora: Zanimljiv odaziv na našim društvenim mrežama mreža, trudna ili mama malom mezimcu, aktivan i javan IG i FB profil, voli se družitiš, slikatiš i također tapšeš kakvaš obavijest. 

Sretno svim sudionicima, građani SLO i HR mogu sudjelovati zaključno do 20.10.2019. 

Od svih sudionika Pikolin i Easywalker će izabrati sretnog slovenskog stručnog žirija. 

Pikolin 

› Više

Vozač i skija u jednom Scoot & Ride Highwaykick 1 

16/03/2019 

Highwaykick 1 je idealan suputnik za djecu od jedne do pet godina. Ima dva načina rada: sjedeći način (motor) i stojeći način (skiro), što je odlično za uzrast od 5 godina naviše. Zbog svoje stabilnosti ovaj proizvod mališanima pruža mogućnost sigurnog i udobnog kretanja. 

Tehničke karakteristike: 

 • Dob: 1 – 5 godina 
 • Tjelesna visina djeteta: 82 – 118 cm 
 • Nosivost: kao vozač do 20 kg, kao skuter do 50 kg 
 • Visina sjedala: U položaju vozača visina sjedala može se podesiti od 22, 5 – 28,5 cm 
 • Upravljač je podesiv po visini: u širokom položaju na visini od 57 do 64 cm 
 • Veličina kotača: dva prednja kotača 120 mm, stražnji kotač 80 mm  ;
 • Težina artikla: 2,8 kg 

Scoot & Ride HighwayKick1 dostupan je u nježnim nijansama (Rosa, Steel, Ash, Forest) ili u živim bojama (Pink, Blue, Lime). Riječ je o jedinstvenom proizvodu koji se u nekoliko sekundi bez ikakvog alata pretvara iz pogona u skiju i obrnuto. Pogodan je za djecu od 1-5 godina. Dva veća prednja kotača i manji stražnji kotač osiguravaju stabilnost. HighwayKick 1 je također opremljen 'štopericom' (štitnike) s prednje strane ako ide naš dijete uđe u travu ili meku podlogu i romobil/skuter se pokuša otkotrljati naprijed, zaustavlja ga 'čep', koji je odličan sigurnosni dodatak za vašeg malog istraživača. 

Scoot & Skuteri Ride HighwayKick 1 opremljeni su čvrstim gumenim gumama, imaju podesivu visinu sjedala (u biciklističkom balansnom načinu) i podesivu visinu upravljača. Tako da doslovno rastu s vašim djetetom. 

HighwayKick 1 testirali smo na dječjem igralištu u blizini naše kuće. Ula je imala 1,5 godinu. Prvo se vozila skuterom kojim je upravljala bez problema. Nešto kasnije dovezao se stariji brat na romobilu, a i ona se brzo htjela provozati na romobilu. Jedan dva tri i već sam joj promijenio pogon na skuter. 

Činjenica da je tvrtka Scoot and Ride razmišljala izvan standardnih okvira i razvila 'drugačiji' igračka, uzbuđuje me. S obzirom na nagrade (Red Dot Design, Toy Award i Tillywig Toy Awards - Stirling Toy Award) koje je HighwayKick 1 osvojio, nisam jedini koji misli da je ova igračka nešto posebno! Veza na proizvod: Scoot&Ride Highwaykick 1 

Napisao : Katja Zorman 

Više

Miki Mika je tako živ u 90-ima 

12.11.2018 

Tko ne poznaje svjetsku ikonu najprepoznatljivijeg Walta Disneya lik Mickey Mouse? 18. Ovog studenog simpatični Miki slavi 90 godina od svog prvog pojavljivanja u javnosti. U prvim crtićima junaka u crvenim kratkim hlačama i žutim cipelama posuđivao je sam Disney. Prvi put se pojavio u animiranom filmu Steamboat Willie. Sretna godišnjica Mickey! ... Mickey Mouse je globalna ikona i "True Original" s univerzalnom privlačnošću koja ujedinjuje ljude iz cijelog svijeta. Dok 2018. obilježavamo 90 godina od njegovog prvog pojavljivanja u Steamboat Willie 18. studenoga 1928., slavimo Mickeyja Mousea koji... Do danas, Mickey Mouse se pojavio u više od 100 filmova. Mickeyja su oduvijek smatrali dobrim i časnim junakom, iako se od 2009. može vidjeti i njegova tvrdoglavija i nestašnija strana (uglavnom u video igrama). Čak deset crtića u kojima se pojavljuje Mickey Mouse bilo je nominirano za Oscara za najbolji kratki animirani film. Kako stoji na službenim stranicama Walt Disney Company, proslava junakovog 90. rođendana odvija se u cijelom svijetu, a obilježava se i na društvenim mrežama. Službenu Facebook stranicu Mikija Miškija prati čak 13 milijuna obožavatelja. Na veliki dan, 18. studenog, na Disney Channelu moći će se pogledati premijera dviju serija u kojima se pojavljuje legendarni miš. Također, u Pikolinu ćemo tijekom ovog posebnog događaja dati dodatnih 5% popusta na sve Disney proizvode. KOD: MICKEY (Disney kolica, ruksaci, …) 

Kod vrijedi od danas do 18.11.2018. 

Link na proizvode: Mickey Mouse - Disney

Pikolin tim 

Više

10 najboljih ideja za dar za novorođenče

8.10.2018 

Dar za novorođenče treba biti promišljen i koristan! Može biti i prigodna. U Pikolinu smo napravili izbor poklona koji će se sigurno svidjeti i mamama kada ih se dočepaju. Odabrali smo poklone koje volimo. Odabir se temeljio i na osobnim iskustvima jer smo i mi Pikolin mame. 

 1. Effiki Bunny; Prekrasan rođendanski poklon. Ljupka najbolja prijateljica novog člana obitelji bit će nezamjenjiva u prvim godinama djetetova života.
 2. Sophie žirafa ; je bebina prva igračka koja stimulira svako njegovo osjetilo. -palm-or-footprint">BamBam poklon lonac za dlan ili otiske stopala: idealan za stvaranje jedinstvenog, neprocjenjivog suvenira na trenutke ranog djetinjstva. 
 3. Set od 3 Effiki tetra pelene; pelene za presvlačenje od 100% pamuka obavezni su pribor svakog starca! Pokrivaju pri dojenju, njima možete prekriti bebu u kolicima ili na otvorenom, koristiti ih kao podlogu na autosjedalici ili kao krpu za razbijanje hrpe. 
 4. Sleepyhead multifunkcionalna kutija za gniježđenje®; je sigurna ležeća kolijevka koja bebi pruža dobrotu i mekoću tijekom prijelaza iz majčine utrobe u djetetovu kolijevku.
 5. Noćno svjetlo i "sleeptrainer" ZAZU pingvin Pam; Sleeptrainer, noćno svjetlo i bežični zvučnik u jednom.
 6. Bamboo 70x100 Effiki deka; Bambus je vrlo izdržljiv i bez alergena. Ljeti hladi i štiti od UV zračenja. Zimi sprječava pregrijavanje djeteta u zatvorenom prostoru. 
 7. Childhome univerzalna sjedalica jastuk ; Prekrasan univerzalni jastuk za sjedenje izrađen je od najmekšeg pamuka - žerseja. Jastuk ima prekrasna anđeoska krila s obje strane i lijepo uljepšava visoku stolicu ili šprijenosna dječjaškolica. 
 8. Doodoo ninica; Ninica, koja se automatski aktivira i umiruje vašu bebu.
 9. Duda WubbaNub; Plišane igračke od kojih se sastoje Wubbanub dude doista su nešto posebno. Duda je izrađena od prirodnog silikona, bez opasnih kemikalija koje se mogu naći u plastici. Njegov nastavak u obliku igračke izrađen je od pliša, mekanog i stoga poput jastuka za male bebine ruke. Nadamo se da smo vam pomogli našim idejama. Ukoliko su Vaše želje drugačije, kontaktirajte nas i rado ćemo zajedno pronaći najbolji poklon. Tim Pikolin

Više

Vozači, pogoni!

4/9/2018 

Vozači su definitivno prva vozila naše djece. Stabilno sjedenje i odgurivanje nogama kod djece potiče kretanje i jača motoriku. Također su izvrsne za jačanje mišića i svladavanje ravnoteže. Budući da nemaju pedale, s njima se može početi voziti svatko tko je tek napravio prve korake. Najbolji su poklon za dijete jer s njima pridonosite motoričkom razvoju djeteta i kasnijem učenju brže vožnje pravog bicikla.bez alata pretvara u super skiju? Da, tako je. Za nekoliko sekundi imate pravi skiro iz pogona. Više možete vidjeti na poveznici: Scoot and Ride 

Tim Pikolin 

› Više

Dječja soba

8.7.2018. 

U Pikolinu se redovito susrećemo s pitanjem budućih mama kakva ona treba biti bebina prva soba? Prije svega, to bi trebao biti bajkovit i udoban prostor u kojem ćeteš dijete je odraslo, voljelo se igrati i spavalo cijelo djetinjstvo. Zato je važno da dječje sobe budu opremljene funkcionalno. Najviše pažnje treba posvetiti krevetu. Mora biti dobre kvalitete jer je to neophodno za zdrav razvoj vašeg djeteta. Krevetić mora biti stabilan i prije svega morate paziti na razmak letvica (ne smiju biti previše udaljene). Preporučamo, ako imate dovoljno prostora, da odaberete krevetić dimenzija 70x140 cm. Takav će krevetić dugo biti u upotrebi. Na tržištu već ima mnogo krevetića kojima se kasnije stranice uklone i krevetić ‘naraste’ sa svojim djetetom. Ne zaboravite na prostrani ormar za odlaganje odjeće i ostalih dodataka. U početku će vam trebati i stol za prematanje. Odaberite onu koja se kasnije može pretvoriti u komodu. 

U Pikolinu nudimo dječje sobe renomiranih proizvođača. Naše dječje sobe možemo u hodu nadopuniti i prilagoditi dobi vašeg djeteta. Posjetite nas i rado ćemo vam pomoći i savjetovati vas kako bi prva soba vašeg mališana bila prekrasna, a ujedno i funkcionalna. 

Poveznica na sobe: dječje sobe

Pikolin tim 

 Više

Dijete i krpelj!

 6.3.2018.

Teško je povjerovati kako ova mala životinja može zakomplicirati život. Većina krpelja živi oko 3 godine, a ženka za to vrijeme snese između 100 i 1000 jaja. Činjenica da čovjek nije glavni domaćin krpelja nimalo nas ne veseli, jer ne znači da ga ne možemo dobiti. Krpelji su prijenosnici mnogih bolesti. Među najopasnijima su krpeljni meningoencefalitis (KME), koji uzrokuje virus iz porodice Flaviviridae, a manifestira se znakovima upale središnjeg živčanog sustava, te lajmska bolest. Razlika između KME i borelioze: U prvom slučaju uzročnik je virus, u drugom bakterija. KME se ne liječi antibioticima pa preporučuju cijepljenje, dok za boreliozu cjepiva nema, ali se bakterija može uništiti antibiotikom. Vrijeme sisanja krpelja na vjerojatnost zaraze virusom KME nije bitno, no kod borelioze se vjerojatnost bakterijske infekcije značajno povećava za svaka 24 sata sisanja. KME može biti smrtonosan, ali u Sloveniji još nismo zabilježili izravni smrtni ishod od borelioze. Prevencija infekcija i bolesti Prevencija počinje repelentima (neki repelenti su vrlo agresivni i stoga neprikladni za malu djecu) i odjećom (svijetla i glatka odjeća) koja treba pokrivati što više kože kada se ide u šumu (osobito u ugroženom području) . Na taj način možemo krpelju pokušati onemogućiti pristup koži. Važno je nakon dolaska kući pregledati djetetovu kožu, istuširati ga i presvući. Odjeću u kojoj je dijete bilo u prirodi uvijek peremo jer krpelji rado ostaju na njoj pa se i kasnije mogu sisati. Ako to nije dovoljno učinkovito, dobro je krpelja barem uočiti i ukloniti što prije. Zato se nakon obilaska šume uvijek dobro pregledajte. 

Kod krpelja vrijedi pravilo da je bolje spriječiti nego liječiti! Ako je krpelj sisan, važno je:

 • Ukloniti ga što prije (da bismo se zarazili boreliozom, mora biti sisan najmanje 12 sati) 
 • Za pažljivo praćenje mjesta ubrizgavanja (crvenilo koje š se širi prema van)

Slovenija igra

5.7.2018.

Starci, sjećate li se djetinjstva? Kako smo se igrali ispred blokova, brda, u šumi, na livadama? Ili kako su nam mame pile kavu kod susjeda, a mi se igrali vani? Po čemu se sjećate igre između dvije vatre, žbuke, kuglanja, igranja klikerima? Igra, druženje, povezanost! Slovenija se igra je projekt koji sve ovo želi vratiti! Kako bi i naša djeca osjetila sve, makar samo na jedan dan. 12. svibnja pozivamo SVE, mlade i stare, da nam se pridruže diljem Slovenije! Pozivati ljude iz naše okoline iz stanova i hiša, viknuti da ponesu lopte, rekete, ljuljačke, roštilje, hranu i sve ostale moguće rekvizite. Da ćemo djeci pokazati igre našeg djetinjstva, igrati se s njima zajedno ili samo navijati za njih. Pikolinke će biti tu s našom djecom, jer podržavamo projekt 100%! Neka na ovaj dan Sloveniju preplavi smijeh i vrisak djece! Do 12. svibnja 2018. u Pikolinu vam za ovu namjenu darujemo kod SSI10 za 10% popusta u našoj Pikolin online trgovini.

Više o projektu možete pročitati na: Slovenija se igra

Popis želja

25/04/2018 

Za mnoge je roditelje rođenje djeteta najsretniji događaj u životu. Priznali mi to ili ne, i to je prilično veliki trošak. Tržište je preplavljeno raznim proizvodima i vi biste najradije svom djetetu kupili sve. 

Zašto LISTA ŽELJA? 

U Pikolinu smo došli na ideju jer sve više i više kupaca dolazi k nama. počeli su dolaziti s ceduljama stvari koje im trebaju. Postojala su dva problema: 

1. Klijent je došao s dugačkim popisom, a iznos na kraju nije bio baš mali. 

2. Kad se dijete rodilo dolazile su bake, djedovi, tete, stričevi, prijatelji sa željom da nešto kupe djetetu (ali mama je to, naravno, većinom već kupila). I tu je došla ideja da mi olakšajte stvari kupcima i ubijte dvije muhe jednim udarcem. U Pikolinu možete predati listu želja (treba sadržavati sve što vam je potrebno: ljuljačke, tetra pelene, dude, bočice, kuhalo na paru, dekice, …). PRIMJER: Dođe nam prijateljica i kaže za koga kupuje; zajedno prolazimo kroz listu i on bira nešto s nje; to precrtavamo i time također izbjegavamo da dobijete dva identična poklona. Tako dobivate točno ono što želite i trebate; bit će sretni i svi ostali jer ćemo im olakšati kupnju poklona. Rezultat: Na kraju su svi sretni i zadovoljni. Naravno, sve trudnice i mame koje predaju svoju listu dobivaju i poklone od Pikolin tima. 

Tekst: Pikolin tim 

 Više

Nosač; DA ili NE

27/03/2018 

Moram priznati da do sada nisam razmišljala o kupnji nosiljki niti sam znala puno o njima. Bio sam vezan samo za invalidska kolica. Ali kada je djevojčica napunila 6 mjeseci i svakim danom postajala sve znatiželjnija, postalo joj je dosadno u kolicima. Željela sam si olakšati šetnje i odlaske pedijatru (po stepenicama do 4. kata) pa sam se unatoč nedoumici oko nosiljki odlučila kupiti baš ovu. Budući da na tržištu postoji dosta različitih modela, a ja sam htjela samo najbolje za sebe i svoje dijete, odluka nije bila laka. Čimbenici kao što su mobilnost, kretanje na otvorenom i slobodne ruke za razne poslove utjecali su na moju odluku. O nosilici Ergobaby Omni 360 čula sam puno pohvala pa sam je odlučila isprobati. Bitna razlika između Ergobaby Omni 360 i ostalih modela nosiljki su različiti položaji za nošenje djeteta. Ergobaby Omni 360 je ergonomska nosiljka, jer se dijete može nositi na leđima, na boku, na prsima okrenuto prema naprijed i prema natrag. Namijenjena je za veće udaljenosti jer je zbog dobre podstave vrlo udobna za nošenje. Podstavljene naramenice i široki struk ne samo da pružaju udobnost djetetu, već i nama starcima. Od nošenja djevojčice od 8 kg u Ergobaby Omnia 360 leđa me uopće ne bole. A najbolje je što i tata uživa u šetnji sa svojom princezom. Nosilice su stoga korisne za djetetov fizički, emocionalni i duhovni razvoj. Napisala: Gordana Janjilović 

Link na nosiljke: Nosiljke

Dojenje

3.6.2018. 

Čini mi se da danas previše naglašavamo koliko je dojenje važno (naravno da jest važno, ali ne za svaku cijenu) i nedovoljno da im se ne pruži uvijek mogućnost da sve doje. Kad sam zatrudnjela, brzo sam počela dobivati savjete o dojenju – zašto je prijeko potrebno da dojim; koliko dugo trebam dojiti; ne sramite se dojiti u javnosti; Trebala bih paziti na prehranu dok dojim, da beba ne bi imala grčeve; trebam li kupiti kreme za bradavice da ne popucaju… I sve te savjete od ljudi koje jedva poznajem, a da nisam ni član neke Facebook grupe "dobronamjernika". savjete dojilja kako povećati količinu mlijeka. 

Še prije nego sam sama sa sobom raščistila želim li uopće dojiti ili ne, podrazumijevalo se da trebam dojiti jer je najbolje za bebu. Priznajem, koliko god čudno zvučalo, nisam znala želim li uopće dojiti. Svaki put kad je prijateljica dojila preda mnom, kod mene je bio osjećaj nelagode, a možda je to i dovelo do sumnje prije dojenja. Definitivno ne želim to javno raditi, to mi je bilo jasno. Ne zato što imam nešto protiv dojenja u javnosti, već zato što je meni osobno neugodno. I onda rodim, 7 tjedana prije roka. Nedonošče u 33. tjednu, na sreću s razvijenim plućima, samostalno diše, zdravo je, potrebna mu je samo pomoć u održavanju tjelesne temperature i hranjenju. Premalen je da bi jeo sam – već ima problema s hranjenjem na bočicu, nitko ne razmišlja o dojenju. Odmah ga vode na odjel intenzivne njege za nedonoščad, prvi obrok mu je adaptirano mlijeko, kao i većini nedonoščadi na odjelu. Nemam mlijeka, tijelo mi još nije bilo spremno za to. Dakle, nije tako očito da dobivaš dijete u rukama i doji gaš kad se rodi. Kad se malo priberem nakon poroda, mogu otići posjetiti bebu (budući da je prošlo oko 12 sati otkako sam ga držala manje od minute i onda živjela na jednoj slici koju je moj muž slikao mobitelom). Kad sam ga prvi put stvarno zagrlio, pitao sam se zna li uopće tko sam. Dok je ležao ondje, u svom grijanom krevetiću, priključen na uređaj koji prati njegovo disanje i razinu kisika u krvi (zbog čega vam srce stane kad zapišti s bilo kojom bebom na odjelu) i s cjevčicom za hranjenje u nosu, samo je uzeo mu dvije stvari &ndash, briga ili blizina i hrana. Odjednom mi je postalo važno da ona dobije moje mlijeko (osim formule) – možda će tako bolje znati tko sam, možda ćemo tako biti povezaniji, iako ga ne mogu dojiti. Kako dojenje nije dolazilo u obzir, uslijedio je moj prvi odlazak u laktarij. Soba u ljubljanskom rodilištu za koju većina vjerojatno ne zna da postoji, ili je uopće ne primjećuju, iako je odmah do recepcije. Prostorija u kojoj majke djece na odjelu intenzivne njege mogu izdajati mlijeko koje im se potom dostavlja na hranjenje. Odjednom, pet puta dnevno dezinficiram ruke (i pet puta na odjelu, da nakon par dana fakat izgorim), dezinficiram si bradavice, dezinficiram mljekomat, da mi ne bude bakterija mlijeko dolazi do tamalge. Odjednom mi je potpuno svejedno što se cijedim mlijekom pred drugima, praktički javno, svi smo na istom, sve ovo radimo za svoje mališane, da i oni dobiju barem malo od nas. Svaki mililitar š čaja, hrabre vas ljubazne sestre, iako nakon tri dana cijeđenja svaka tri sata ja cijedim 20 ml, a Tamal bi trebao dobiti 30 ml po obroku. Činjenica je da i njemu treba formula. A činjenica je da se bez formule vjerojatno ne bih udebljala i nakon petnaestak dana otišla kući. Dakle, formula je cool, pogotovo ako znateš da je alternativa gladno dijete. Čak sam i kod kuće, unatoč mizernom plijenu, nastavila s izdajanjem mlijeka – svaki mililitar ščaja. Pet do šest puta dnevno dok je dijete spavalo, skoro po sat vremena, tako da je možda pola obroka zalilo mojim mlijekom. Sve dok nije koristio veće količine i moje tijelo nije pratilo potražnju. Nakon otprilike mjesec i pol dana (taman kad se zapravo trebao roditi) dovoljno je ojačao da smo i mi pokušali s dojenjem. Možda smo bili uspješni mjesec dana, jednom ili dva puta dnevno, kad su se sve zvijezde posložile, bio je taman gladan, taman i taman odmoran ili taman umoran. Svi ostali obroci uvijek su bili formula na bočicu. Iako sam prvo mislila da uopće ne želim dojiti, a onda da neću moći dojiti, dojila sam ga, inače samo loših mjesec dana, ali jesam (iako nikad u javnosti, što uvijek odgovara) ja savršeno). I to mi je bilo dovoljno. Doživjela sam tu povezanost, taj mir koji imaš samo ti sa svojim djetetom, a to je bilo više nego što sam mogla poželjeti kad sam rodila. Kad se počeo odgurivati i plakati dok je dojio, vrlo brzo smo završili priču. Naravno, meni je to bilo malo loše, jer smo u biti tek počeli, ali ni on ni ja nismo imali ništa s tim da (obojica) vičemo jedno na drugo prije nego što se to dogodilo. A onda je bio na adaptiranom mlijeku. Mliječno mlijeko je cool ako dojenje ne funkcionira, dojenje je cool ako funkcionira. Što god vama odgovara. U svakom slučaju, nije cool svoje iskustvo s dojenjem ili svoje mišljenje o dojenju nametati drugima kao jedino ispravno. ;

Za lakše uvođenje guste hrane

16/02/2018 

Mnogi stari ljudi imaju neku vrstu straha prije početka uvođenja guste hrane . Uvođenje počinje između 4. i 6. mjeseca starosti. Mislim da je u tome jako važna uloga nas roditelja jer dijete počinje razvijati odnos prema hrani. Imam tri sunca i sva tri su potpuno razlicita. Neću pisati s kojom namirnicom započeti, jer je dosta toga već napisano. Čini mi se važnim i kako olakšati pripremu hrane, a prije svega zadržati što više vitamina u njoj. Zaista ne mogu zamisliti našu svakodnevicu bez kuhala na paru. Sa starijim sinom ga nisam imala i priprema hrane mi je bila teret. Sada koristim Beabin Babycook, koji je sjeckalica u jednom, i svaki dan sam zahvalna onome tko je izumio ovaj uređaj. Izlijevaš malo vode, dodajteš nasjeckano povrće, meso, riba, … poklopacš i za 10 minuta imaš super zdrav obrok spreman. Budući da je Babycook 2u1, u ovoj istoj zdjeli š sjeckaš ili spremaš hranu i gotovo je. Jedno jelo je prljavo, a može sveš samo jednom rukom (a drugom može držati dijete). Stvarno mi je olakšao pripremu obroka i stvarno ga preporučam i vama. 

Napisala: Katja Zorman 

Poveznica na kuhalo na paru Beaba Babycook: Beaba Babycook

Beba i kašalj

18.1.2018 

Ovih dana vjerojatno se većina nas starih ljudi bori s kašljem i svijećama iz nosa naši mališani. Pročitala sam tisuću i jedan savjet po forumima kako ublažiti kašalj. Isprobao sam neke od onih koje sam smatrao najprikladnijima. Znam da to ne ide preko noci, ali do sada je pomogla krema od majcine dušice koja se namaze na ledja izmedju lopatica, na prednji dio pluca i na stopala (male kolicine). mi najbrži. Osim toga, obavezan je podignuti jastuk i fiziološka otopina za nos. Za starije sinove uvijek se kunem u crnu rotkvu s medom (Recept: rotkvici odrežite klobuk i izdubite ga toliko da ga napunite sa 1-2 žlice meda. Poklopite i ostavite najmanje 24 sata. Sirup nastaje da pijemo jednu do dvije žličice dnevno.) Provjereno djeluje! :-) 

Napisala: Katja Zorman

Kolike ili grčevi - noćna mora svakog roditelja

12.10.2017. 

Kolike ili grčevi se navodno javljaju kod svakog petog djeteta. I sama sam majka tri dječačića i očito me ovo pravilo preskočilo jer su sva trojica imala grčeve. Svaki je drugačiji - zajedničko im je bilo samo to da im je potreban čudotvorni lijek koji će otkloniti grčeve ili Nisam našao potpuno omekšavanje ni kod prvog ni kod zadnjeg. Ne bojte se - zajedničko im je i to da prolaze!) Prvi je spadao u kategoriju: grčevi iznad svih grčeva! Nije bilo određenog vremena (kažu da bi trebali biti više popodne), grčevi su se nastavljali cijeli dan, noću su se smirivali. Doktorirala sam na svim kapima i aparatima koji bi trebali ublažiti bol. Malo je pomoglo samo maženje, spavanje i masiranje bebinog trbuha. Trajale su od rođenja do početka 4. mjeseca. Zatim, kao da je prekinuo i nestali su. Kod druge dvije je bilo više ‘by the book’, tj. počele su negdje 2 tjedna nakon rođenja i trajale do kraja trećeg mjeseca. Pojavile su se poslijepodne i bile su podnošljivije nego kod prvog sina. Sada kada je sve to iza mene, često sam zbunjena kada me netko pita što pomaže: lijekovi i što? dovoljno dugo da grčevi prođu sami od sebe. Za smirivanje (ali ne i otklanjanje kolika) donekle su nam pomogle kapi od kore (slatke su i pomažu djetetu da uhvati dudu na koju stisne kap-dvije i malo se smiri. Ponekad je pomoglo i grijanje mali jastučić s prezlama koji se zagrije u mikrovalnoj pećnici i stavi na bebin trbuh.Iznad svega, kao što sam već napisala: maženje, maženje i još jednom maženje! 

Napisala: Katja Zorman . 

Na web mjestu Pikolin, osim obveznih kolačića, koristimo i analitičke i reklamne kolačiće, kao i kolačiće društvenih mreža.

Ako se slažete s ovim, kliknite gumb Potvrdi. Za detaljan opis i postavku upotrebe pojedinih kolačića kliknite gumb Postavke kolačića.

×
Upravljanje kolačićima na web stranici Pikolin
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. O kolačićima općenito1.1. Što su kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina suvremenih web stranica pohranjuje na uređajima korisnika, odnosno osoba koje svojim uređajima pristupaju određenim internetskim stranicama. Njihova pohrana podkontrolom korisnika, jer u pregledniku koji koriste mogu ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića.

Također kada posjetite web mjesto i njegove podstranice te prilikom obavljanja radnji na njemu, određeni se kolačići automatski odnosno uz vaš izričiti pristanak postavljaju na vaše računalo, telefon ili tablet, putem kojih se mogu bilježiti različiti podaci.

1.2. Kako djeluju i zašto su nam potrebni?

Svakom posjetitelju ili kupcu na početku svake upotrebe internetske trgovine dodjeljuje se kolačić za identificiranje i osiguravanje sljedivosti (tj. “cookie”). Poslužitelji koje tvrtki pruža podizvođač automatski prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji, trgovci ili kupci koriste internetsku trgovinu i pohranjuju te podatke u obliku dnevnika korištenja (tj. “cookie”).

Poslužitelji pohranjuju informacije o korištenju internetske trgovine, statistiku i IP brojeve. Podatke o korištenju internetske trgovine od strane kupaca tvrtka može koristiti za anonimne statistike usluge obrade koje služe za poboljšanje korisničkog iskustva i za plasiranje proizvoda i / ili usluga putem internetske trgovine.

Posredno i nakon pribavljanja pristanka, internetska trgovina može pohraniti i kolačiće vanjskih usluga (npr. Google Analytics) na uređaju posjetitelja ili kupca koji se koriste za prikupljanje podataka o posjetama web mjestu. Što se tiče vanjskih usluga, primjenjuju se pravila i opći uvjeti za obradu osobnih podataka koji su dostupni na donjim poveznicama.

2. Dopuštenje za upotrebu kolačića

Ako su vaše postavke u pregledniku s kojim posjećujete web stranicu takve da prihvaćaju kolačiće, to znači da pristajete na njihovu upotrebu. Ako ne želite koristiti kolačiće na web mjestu ili ih želite ukloniti, možete pročitati postupak u nastavku. Međutim, uklanjanje ili blokiranje kolačića može rezultirati neoptimalnom izvedbom web stranice.

3. Obavezni i neobavezni kolačići i vaš pristanak 3.1. Tvrtka za upotrebu obveznih kolačića nije dužna pridobiti vaš pristanak (obvezni kolačići):

Obvezni kolačići su kolačići ključni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. TOvi su kolačići također potrebni kako bi vam tvrtka mogla ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije.

3.2. Kolačići koji nisu potrebni sa stajališta normalnog rada web stranice i za koje smo dužni dobiti vašu suglasnost (neobavezni kolačići):

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

4. Kako upravljati kolačićima?

Kolačićima možete upravljati klikom na vezu "Postavke kolačića" u podnožju web stranice.

Također možete kontrolirati i mijenjati postavke kolačića u svom web pregledniku.

U slučaju da želite izbrisati kolačiće sa svog uređaja, savjetujemo vam da slijedite opisane postupke, koji će najvjerojatnije ograničiti funkcionalnost ne samo naše web stranice, već i većine drugih web stranica, jer je upotreba kolačića konstanta u velikoj većini suvremenih web mjesta.